Wednesday, 28 August 2013

Perutusan Pengerusi Persatuan Ulama Malaysia Cawangan Sarawak
YBhg Datu Hj Loling Othman bin Alwi

Bismillahirrahmanirrahim, salam perpaduan dan salam 1Malaysia. Bersyukur kepada Allah Tabaaraka wa Ta`aala kerana dengan `inayah dan izinNya Persatuan Ulama Malaysia Cawangan Sarawak (PUMCS) dapat ditubuhkan dengan jayanya.  Penubuhan Persatuan Ulama Malaysia Cawangan Sarawak (PUMCS) telah dibentuk dan diluluskan oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia pada 6 September 2012 bersamaan 19 Syawal 1433H. Ia bermatlamatkan menangani isu- isu yang berlaku dalam masyarakat yang perlu diberi ulasan dan pandangan berasaskan kerangka pemikiran agama. Justeru, antara syarat kemasukan ahli PUMCS adalah mereka yang memiliki latar belakang agama.

Perlembagaan merupakan dustur yang mesti dihormati dan dijunjung tinggi oleh semua masyarakat Malaysia tidak kira apa anutan dan fahaman. Kita tidak menggunakan apa- apa cara yang dianggap ekstrim dan keterlaluan, sebaliknya bersandarkan pendekatan Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaa`ah yang dipegang oleh Abu al-Hasan al-Asy`ari dan Abu al-Mansur al-Maturidi dalam amalan syariah mazhab imam Syafie, imam Hanbali, imam Hanafi serta imam Maliki.

Pendekatan sederhana (wasatiyyah) dalam menangani isu- isu agama merupakan asas utama yang digunakan oleh PUMCS. Fahaman melampau yang kontraversi dalam menyelesaikan sebarang isu yang berkaitan dengan agama serta amalan masyarakat sejak kebelakangan ini agak membimbangkan. Medan perbincangan maya yang terbentang luas melalui internet dan saluran- saluran yang berkaitan sedikit sebanyak menimbulkan kecelaruan serta kekeliruan dalam kalangan masyarakat Malaysia amnya dan Sarawak secara khusus.

Keharmonian dalam beragama perlu dijaga agar masyarakat dapat memahami tuntutan yang dikehendaki dalam agama Islam dengan jelas seterusnya dapat diterapkan dalam kehidupan seharian dalam keadaan yang tenang dan tenteram.

Wa bilLaahit taufiq wal hidaayah was salaamu `alaikum dan salam perpaduan.

Tuesday, 27 August 2013

Sekalung Penghargaan

Salaamun `Alaikum


Sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih diucapkan kepada semua ahli Persatuan Ulama Malaysia Cawangan Sarawak atas kehadiran semua ke Mesyuarat Agong PUMCS Bil 1/2013 pada 25 Ogos 2013 yang lepas, serta memeriahkan Majlis Ramah Tamah Aidil Fitri.


بحسن المعاشرة تدوم المحبة

Dengan Pergaulan Yang Baik 
Berpanjanganlah Kasih SayangPUMCS

Sunday, 25 August 2013

Mesyuarat Agung PUMCS Bil. 1/2013

Assalamualaikum
Dimaklumkan mesyuarat Agong PUMCS Bil 1/2013 akan diadakan pada 25 Ogos 2013 bertempat di Dewan Syura, Bangunan Mahkamah Syariah, Kuching. Semua ahli dijemput.

Syukran
Ustaz Mohd Amir Ridhwan
Penolong Setiausaha PUMCS Sesi 2012/2013